Kata Goju-Ryu

Tradycyjne kata obowiązujące w Goju-Ryu:

* Gekisai Dai Ichi
* Gekisai Dai Ni
* Saifa
* Seiyunchin
* Shisochin
* Sanseru
* Sepai
* Kururunfa
* Sesan
* Suparinpei
* Tensho
* Sanchin

Dwa pierwsze wymienione kata powstały w 1940 r. i zostały stworzone przez Sensei Chojuna Mijagi dla potrzeb szkolenia wojskowego. Dwa ostatnie są technikami oddechowymi. Pozostałe kata to bardzo stare formy, sięgające swą historią średniowiecza.

Współcześnie w/w kata Goju-Ryu uczone są w podanej kolejności. Przy czym Sanchin ? technika oddechowa ? jest wprowadzana najwcześniej. W tradycyjnym nauczaniu Sanchin było techniką wiodącą, od niego zaczynała się nauka Goju-Ryu. Zdarzało się, że adepci ćwiczyli wyłącznie Sanchin przez pierwsze 4-5 lat.

Kata to formy walki. Są szczególnym rodzajem treningu ciała i umysłu. To demonstracja własnego rozumienia karate, wyraz osobistego zaangażowania technicznego i własnej dojrzałości technicznej.

Wielokrotne powtarzanie tych samych ruchów obrony i kontrataku, wykonywanie ich z coraz większą siłą i szybkością powoduje przejście wyuczonych sposobów walki w odruchy warunkowe, wykonywane automatycznie, przed zaistnieniem w świadomości konieczności ich zastosowania.
5 filarów dobrze wykonanego kata

1. Mocne, zdecydowane spojrzenie
2. Poprawne, mocne postawy
3. Pełne energii techniki
4. Nienaganne kiai
5. Nieprzerwana czujność

Źródło: http://www.gojuryu.pl/kata.php