Wymagania egzaminacyjne Kyokushin na stopnie kyu

WYMAGANIA EGZAMINACYJNE NA STOPNIE KYU KYOKUSHIN KARATE (wiek powyżej 14 kat i dorośli)

10 Kyu-biały pas (minimum jeden miesiąc treningu)

Zasady noszenia kyokushin karategi i wiązania obi.
Znaczenie słowa kyoku-shin-kai oraz znajomości etykiety dojo i przysięgi dojo.
Liczenie po japońsku do 10.
Pozycje: fudo-dachi, yoi-dachi, uchi-hachi-ji-dachi, haisoku-dachi, zenkutsu-dachi.
Uderzenia: morote-tsuki (jodan, chudan, gedan), seiken-tsuki (jodan, chudan, gedan)
Bloki: seiken-jodan-uke, seiken-gedan-barai, kake-wake-uke.
Kopnięcia: hiza-geri, kin-geri, mae-keage.
Kumite: poruszanie się w pozycji walki krokiem dostawnym.
Z aktywnej pozycji heiko-dachi (yoi-dachi) przejść do zenkutsu dachi i wykonać techniki: morote-tsuki (jodan, chudan, gedan), seiken-gedan-barai, kake-wake-uke, hiza-geri, kin-geri. Uwzględnić stronę lewą (hidari) oraz prawą (migi), stosować okrzyk (kiai).

9 Kyu-biały pas z błękitnym pagonem (minimum 2 kolejne miesiące treningu)

Historia kyokushin karate.
Pozycje: musubi-dachi, sanchin-dachi.
Uderzenia: seiken-ago-uchi, seiken-gyaku-tsuki, seiken-oi-tsuki (jodan, chudan, gedan), seiken-chudan-mawashi-tsuki, seiken-tate-tsuki (jodan, chudan, gedan).
Bloki: seiken-chudan-soto-uke.
Kopnięcia: mae-geri-chudan (chusoku).
Kata: kihon-no-kata sono-ichi.
Oddychanie: nogare.
Ippon-kumite: /1.1/ tori (atakujący); jodan-tsuki, uke (broniacy się): jodan-uke plus kontra chudan-gyaku-tsuki (w zenkutsu-dachi).
Jiyu-ippon-kumite: /1.2/ atakujacy : jodan-tsuki, broniący się : jodan-uke plus kontra seiken-chudan-mawashi-tsuki (w kumite dachi).
Jiyu-ippon-kumite (samoobrona): /1.3/ atakujący wykonuje atak ręką, broniący się wykonuje jodan-uke plus jodan-gyaku-tsuki i hiza-geri (w kumite dachi).
Test kondycyjny:
20 ugięć ramion w podporze przodem na pięściach i kolanach.
10 ugięć ramion w podporze przodem na palcach i kolanach.
20 skłonów w przód z leżenia na plecach.
Test poruszania się w pozycjach sanchin-dachi i zenkutsu-dachi stosując techniki zawarte w kihon-no-kata.

8 Kyu-błękitny pas (minimum 3 kolejne miesiące treningu)

Pozycje: kokutsu-dachi, kiba-dachi.
Uderzenia i cięcia: uraken-shomen-uchi, seiken-shita-tsuki, jun -tsuki (jodan, chudan, gedan), shuto-sakotsu-uchi, shuto-uchi-komi.
Bloki: seiken-chudan-uchi-uke.
Kopnięcia: mawashi-geri-gedan (haisoku, chusoku), yoko-keage (sokuto).
Kata: taikyoku sono-ichi i sono-ni.
Ippon kumite: /2.1/ atakujący wykonuje chudan-tsuki, broniący się soto-uke plus kontra chudan-gyaku-tsuki (w zenkutsu-dachi).
Jiyu-ippon-kumite: /2.2/ atakujący wykonuje seiken-chudan-tsuki, broniący się soto-uke plus seiken-shita-tsuki i gedan-mawashi-geri (w kumite dachi).
Jiyu-ippon-kumite (samoobrona): /2.3/ atakujący wykonuje chudan-tsuki, broniący się soto-uke plus seiken-tate-tsuki i hiza-geri (w kumite-dachi).
Jiyu-kumite: wolna walka pod kątem zawodów.
Test kondycyjny:
25 ugięć ramion w podporze przodem na pięściach i kolanach.
15 ugięć ramion w podporze na palcach i kolanach.
25 skłonów w przód z leżenia na plecach.
Test poruszania się w pozycjach kokutsu-dachi i kiba-dachi stosując techniki zawarte w kihon-no-kata.

7 Kyu-błękitny pas z żółtym pagonem (minimum 3 kolejne miesiące treningu)

Pozycje: neko-ashi-dachi.
Uderzenia i cięcia: tettsui-oroshi-ganmen-uchi, tettsui-kome-kami-uchi, tettsui-hizo-uchi, tettsui-yoko-uchi (jodan, chudan, gedan), shuto-ganmen-uchi, shuto-hizo uchi.
Bloki: seiken-juji-uke (jodan, gedan) shuto-mawashi-uke.
Kopnięcia: teisoku-mawashi -soto-keage, haisoku-mawashi-uchi-keage, mawashi-geri-chudan (haisoku, chusoku), kansetsu-geri.
Kata: taikyoku sono-san, pinan sono ichi.
Sanbon kumite: atakujący wykonuje trzy kroki w zenkutsu dachi atakując kolejno jodan-tsuki, chudan-tsuki, gedan-tsuki, broniacy cofając się wykonuje trzy kroki z kolejno jodan-uke, soto-uke, gedan-barai plus kontruje chudan- gyaku-tsuki i wykonuje gedan barai.
Oddychanie: nogare i ibuki (san-kai).
Ippon-kumite: /3.1/ atakujacy wykonuje jodan-tsuki, broniący się uchi-uke i uraken-shomen-uchi (w zenkutsu-dachi).
Jiyu-ippon-kumite: /3.2/ atakujacy wykonuje jodan-tsuki, broniący się uchi-uke oraz kontruje technikami uraken-shita-tsuki, seiken-chudan-mawashi-tsuki i mawashi-geri-gedan (w kumite-dachi).
Jiyu-ippon-kumite (samoobrona): /3.3/ atakujący wykonuje seiken-jodan-tsuki, broniący się seiken-uchi-uke i kontruje uraken-shomen-uchi, uraken-shita-tsuki i hiza-geri (w kumite-dachi).
Jiyu-kumite: randori.
Test kondycyjny:
30 ugięć ramion w podporze przodem na pięściach i kolanach.
20 ugięć ramion w podporze przodem na palcach i kolanach.
30 skłonów w przód w leżeniu na plecach.
Test poruszania się w pozycjach : zenkutsu-dachi, kiba-dachi, kokutsu-dachi i neko-ashi-dachi stosując techniki zawarte w kihon-no-kata.

6 Kyu-żółty pas (minimum 4 kolejne miesiące treningu)

Pozycje: tsuru-ashi-dachi.
Uderzenia i cięcia: uraken-sayu-uchi, uraken-mawashi -uchi, uraken-hizo-uchi, uraken-ganmen-oroshi-uchi, shuto-jodan-uchi-uchi, ni-hon-nukite (me-tsuki), jon-hon -nukite (jodan, chudan), hiji, jodan i chudan-ate.
Bloki: morote-chudan-uchi-uke, seiken-uchi-uke / gedan-barai.
Kopnięcia: yoko-geri-chudan, ushiro-geri-chudan.
Kata: pinan sono-ni.
Renraku: a-atakujący : mae-geri-chudan i chudan-gyaku-tsuki. b-broniacy się : soto-uke, gedan-barai i chudan-gyaku-tsuki.
Ippon kumite: /4.1/ atakujący migi-jodan-tsuki i chudan-gyaku-tsuki, broniący się : hidari-uchi-uke, soto-uke i gedan-barai kontrując gyaku-shuto-sakotsu-uchi (w zenkutsu-dachi).
Jiyu-ippon-kumite: /4.2/ atakujacy migi-jodan-tsuki i chudan-gyaku-tsuki, broniący się : hidari-uchi-uke, soto-uke, gedan-barai kontrując mae-geri, chudan-mawashi-tsuki i chudan-mawashi-geri (w kumite-dachi).
Jiyu-ippon-kumite: /4.3/ I kyokushin-kumite : atakujący migi zenkutsu-dachi i migi-jodan-tsuki, hidari-chudan-tsuki, broniący się hidari-uchi-uke, hidari-soto-uke , hidari-gedan-barai, neko-ashi-dachi, hidari-mae-geri-chudan, migi-shuto-sakotsu-uchi, morote-tensho-kubi, hiza-grei, morote-shotei (w kumite dachi).
Jiyu-kumite: 10 x 2 min.
Test kondycyjny:
50 ugięć ramion w podporze przodem na pięściach i kolanach.
30 ugięć ramion w podporze przodem na 5 palcach.
20 ugięć ramion w podporze przodem na 3 palcach.
40 skłonów w przód w leżeniu na plecach.
Test poruszania się w pozycjach : zenkutsu-dachi, kiba-dachi, kokutsu-dachi, neko-ashi-dachi i tsuru-ashi-dachi stosując techniki zawarte w kihon-no-kata.

5 Kyu-żółty pas z zielonym pagonem (minimum 4 kolejne miesiące treningu)

Pozycje: moro-ashi-dachi.
Uderzenia cięcia: shotei-uchi (jodan, chudan , gedan), hiji-age-ate-jodan.
Bloki: shotei-uke (jodan, chudan, gedan), mae-mawashi-uke.
Kopnięcia: ushiro-geri-chudan wykonane trzema metodami : a-przekrok z obrotem, b-obrót z miejsca, c-poprzez zakrok,
Kata: pinan sono-san.
Kombinacje: mae-geri-chudan, yoko-geri-chudan, ushiro-geri-chudan, chudan-gyaku-tsuki
Oddychanie: ibuki i nogare wykonywane w sanchin-dachi z morote-uke i gyaku-tsuki.
Ippon-kumite: /5.1/ atak : migi-mae-geri-chudan, obrona : hidari-shotei-uke-gedan i kontra hidari-mae-geri-chudan i migi-gyaku-tsuki-jodan (w kumite-dachi).
Jiyu-ippon-kumite: /5.2/ atak : migi-mae-geri-chudan, obrona : hidari-shotei -uke-gedan kontra hidari-mae-geri-chudan, migi-chudan-gyaku-tsuki i migi-mawashi-geri-gedan (w kumite-dachi).
Jiyu-ippon-kumite: /5.3/ II kyokushin-kumite : atak : migi-mae-geri-chudan, obrona : hidari-shotei-uke-gedan , kontra hidari-mae-geri-chudan, migi-gyaku-tate-tsuki- jodan, o soto-gari , migi-gedan-tsuki (w kumite -dachi). II kyokushin-kumite (stara wersja): atak migi-mae-geri-chudan, obrona: neko-ashi-dachi, hidari-shotei-uke, hidari-chudan-mae-geri, migi-tate-tsuki-jodan, nihon-tensho-kubi, migi-hiza-geri, morote-shotei.
Jiyu-kumite: 12 x 2 min.
Test kondycyjny:
70 ugięć ramion w podporze przodem na pięściach i kolanach.
40 ugięć ramion w podporze przodem na 5 palcach .
30 ugięć ramion w podporze przodem na 3 palcach.
50 skłonów w przód z leżenia na plecach.
Test poruszania się w pozycji moro-ashi-dachi stosując techniki z kihon-no-kata.

4 Kyu-zielony pas (minimum 6 kolejnych miesięcy treningu)

Pozycje: heiko-dachi, kake-dachi.
Pozycje w formie kata: lewa i prawa pozycja początek aktywnej pozycji heiko -dachi. Pozycja zenkutsu-dachi, kokutsu-dachi, sanchin-dachi, neko-ashi-dachi, kiba-dachi, moro-ashi-dachi, kake-dachi i tsuru-ashi-dachi.
Uderzenia i cięcia: 5 wariantów shuto w sanchin-dachi w kombinacji : shuto-sakotsu-uchi, ganmen-uchi, uchi-komi, hizo-uchi i uchi-uchi.
Bloki: 6 bloków w różnych pozycjach. Blok shuto-jodan-kake-uke, shuto-jodan-uke,shuto-chudan-soto-uke , shuto-chudan-uchi-uke, shuto-gedan-barai i shuto-mae-mawashi-uke.
Kopnięcia: yoko-geri-jodan, mawashi-geri-jodan (chusoku i haisoku), ushiro-geri-jodan.
Kata: sanchin-no-kata.
Jiyu-ippon-kumite: III Kyokushin-kumite : atak migi zenkutsu-dachi, migi-jodan-oi-tsutki, obrona : hidari-uchi-uke, hidari-tensho, migi-uraken-shomen-uchi, przekrok, hidari-yoko-geri-chudan, migi-tate-tsuki-jodan.
Jiyu-kumite: 15 x 2 min. oceniając : siłę, kondycję, rozciągnięcie, odporność, ducha walki i dyscyplinę.
Test kondycyjny:
30 ugięć ramion w podporze przodem na pięściach.
70 skłonów w przód z leżenia na plecach.
10 przeskoków nad partnerem.
10 przeskoków przez własny pas w przód i w tył.

3 Kyu-zielony pas z brązowym pagonem (minimum 6 miesięcy treningu)

Pozycja: shiko-dachi.
Uderzenia i cięcia: 6 uderzeń łokciem w pozycji kiba-dachi w kombinacji : chudan-hiji-ate, chudan-mae-hiji-ate, jodan-mae-hiji-ate, jodan-age-hiji-ate, oroshi-hiji-ate i ushiro -hiji-ate.
Bloki: 8 wariantów shuto w pozycji sanchin-dachi w kombinacji : shuto-jodan-kake-uke, shuto-jodan-uke, shuto-chudan-soto-uke, shuto-chudan-uchi-uke, shuto-mae-gedan-barai, shuto-mae-mawashi-uke, shuto-juji-jodan-uke i shuto-juji -gedan-uke.
Kopnięcia: mae-kakato-geri (jodan, chudan, gedan), ago-jodan-geri.
Kata: pinan sono-yon, kihon-kata sono-ni.
Yakusoku-ippon-kumite: atakujący (tori) informuje jaki atak wykona, broniący się (uke) musi przygotować obronę i kontrę z kiai.
Jiyu-ippon-kumite: IV kyokushin-kumite : atak: hidari-zenkutsu-dachi, hidari-seiken-chudan-tsuki, obrona: hidari-soto-uke, cofnięcie nogi wykrocznej , migi-mawashi-geri-chudan, musubi-dachi, hidari-mawashi-geri-chudan, migi-jodan-tsuki.
Jiyu-kumite: 20 x 2 min.
Test kondycyjny:
50 ugięć ramion w podporze przodem na pięściach.
100 skłonów w przód z leżenia na plecach.
15 przeskoków nad partnerem.
15 przeskoków nad pasem trzymanym oburącz.
Test poruszania się w różnych pozycjach stosując techniki z kihon-no-kata.
Wiedza na temat Polskiego Związku Karate i Komisji Kyokushin.
Uwaga : zawodnicy posiadający 3 Kyu oraz ukończone 18 lat mogą startować we zawodach Kyokushin rangi Mistrzostw Polski.

2 Kyu-brązowy pas (minimum 8 miesięcy treningu)

Uderzenia i cięcia: hiraken tsuki (jodan, chudan), hiraken-oroshi-uchi, hiraken-mawashi-uchi, haishu (jodan, chudan), age-jodan-tsuki.
Bloki: koken-uke (jodan, chudan, gedan).
Kopnięcia: tobi-nidan-geri, tobi-gyaku-mae-geri, tobi-oi-mae-geri.
Kata: pinan sono-go, geksai-dai.
Renraku: lewa pozycja renraku.Rozpoczęcie poprzez hidari-gedan-barai następnie seiken-ago-uchi, seiken-gyaku-tsuki, mae-geri, mawashi-geri, hidari-gedan-barai i gyaku-tsuki.
Jiyu-ippon-kumite : V kyokushin-kumite: atak migi-zenkutsu-dachi, migi-jodan-tsuki, obrona : hidari-uchi-uke, lewą dłonią tensho od góry, prawą chwyt od dołu , lewą stopę przesunąć do prawej, migi-kansetsu-geri na nogę wykroczną (partner klęka odwracając się tyłem) , obrót i hidari-ushiro-geri.
Jiyu-kumite: 25 x 2 min.
Test kondycyjny:
60 ugięć ramion w podporze przodem na pięściach.
20 ugięć ramion w podporze przodem na palcach.
100 skłonów w przód zleżenia na plecach ze skrętami do kolan.
20 przeskoków nad partnerem.
20 przeskoków nad pasem trzymanym oburącz.
Ukemi-waza: pada w bok raz na prawo raz na lewo. Karate-ne-waza.
Znajomość przepisów Walki Sportowej Kyokushin.

1 Kyu-brązowy pas z czarnym pagonem (minimum 12 kolejnych miesięcy)

Uderzenia i cięcia: ryuto-ken-tsuki (jodan, chudan), naka-yubi-ippon-ken (jodan, chudan), oya-yubi-ken (jodan, chudan), atama-tsuki (mae, yoko, ushiro).
Bloki: kake-uke-jodan, haito-uchi-uke.
Kopnięcia: jodan-uchi-haisoku-geri, oroshi-uchi-kakato-geri, oroshi-soto-kakato-geri, tobi-yoko-geri.
Kata: yantsu, tsuki-no-kata.
Renraku: lewa pozycja renraku. a-poruszanie się atakując : oi-tsuki, gyaku-tsuki, oi-tsuki i shita-tsuki. b-poruszanie się atakując : oi-mawashi i geri, oi-tsuki, gyaku-tsuki, gyaku-mawashi-geri i gedan-barai.
Tachi-waza (rzuty): o-soto-gari, o-uchi-gari, de-ashi-barai, o-goshi i seoi-nage.
Jiyu-ippon-kumite: VI kyokushin-kumite : atak: migi-yoko-geri i staje w sanchin-dachi 45 stopni, obrona: migi-gedan-barai, cofnięcie lewej stopy, hidari-kin-geri , migi-tate-tsuki-jodan.
Jiyu-kumite: 30 x 2 min.
Tameshiwari: seiken-tsuki, shuto-sakotsu-uchi i keri.
Test kondycyjny:
70 ugięć ramion w podporze przodem na pięściach.
20 ugięć ramion w podporze przodem na 3 palcach.
100 skłonów w przód z podwójnym skrętem leżąc na plecach.
25 przeskoków nad partnerem.
30 przeskoków z pasem trzymanym oburącz.
Dobra znajomość słownictwa japońskiego stosowanego w kyokushin.

Źródło: strona www.skkk.pl październik 2017