Wymagania Kyokushin dla dzieci i młodzików do lat 14

WYMAGANIA EGZAMINACYJNE NA STOPNIE KYU KYOKUSHIN KARATE

 

10 Kyu – biały pas (minimum jeden miesiąc treningu)

Zasady noszenia kyokushin karategi i wiązania obi.
Znaczenie słowa kyoku – shin – kai oraz znajomości etykiety dojo i przysięgi dojo.
Liczenie po japońsku do 10.
Pozycje: fudo – dachi, yoi – dachi, uchi – hachi – ji – dachi, haisoku – dachi, zenkutsu – dachi.
Uderzenia: morote – tsuki (jodan, chudan, gedan), seiken – tsuki (jodan, chudan, gedan)
Bloki: seiken – jodan – uke, seiken – gedan – barai, kake – wake – uke.
Kopnięcia: hiza – geri, kin – geri, mae – keage.
Kumite: poruszanie się w pozycji walki krokiem dostawnym.
Z aktywnej pozycji heiko – dachi (yoi – dachi) przejść do zenkutsu dachi i wykonać techniki: morote – tsuki ( jodan, chudan, gedan ), seiken – gedan – barai, kake – wake – uke, hiza – geri, kin – geri. Uwzględnić stronę lewą (hidari) oraz prawą (migi), stosować okrzyk (kiai).

9 Kyu – biały pas z błękitnym pagonem (minimum 2 kolejne miesiące treningu)

Historia kyokushin karate.
Pozycje: musubi – dachi, sanchin – dachi.
Uderzenia: seiken – ago – uchi, seiken – gyaku – tsuki, seiken – oi – tsuki (jodan, chudan, gedan), seiken – chudan – mawashi – tsuki, seiken – tate – tsuki (jodan, chudan, gedan).
Bloki: seiken – chudan – soto – uke.
Kopnięcia: mae – geri – chudan (chusoku).
Kata: kihon – no – kata sono – ichi.
Oddychanie: nogare.
Ippon – kumite: /1.1/ tori ( atakujący ); jodan – tsuki, uke (broniący się): jodan – uke plus kontra chudan – gyaku – tsuki (w zenkutsu – dachi).
Jiyu – ippon – kumite: /1.2/ atakujący : jodan – tsuki, broniący się : jodan – uke plus kontra seiken – chudan – mawashi – tsuki (w kumite dachi).
Jiyu – ippon – kumite ( samoobrona ): /1.3/ atakujący wykonuje atak ręką, broniący się wykonuje jodan – uke plus jodan – gyaku – tsuki i hiza – geri (w kumite dachi).
Test kondycyjny:
20 ugięć ramion w podporze przodem na pięściach i kolanach.
10 ugięć ramion w podporze przodem na palcach i kolanach.
20 skłonów w przód z leżenia na plecach.
Test poruszania się w pozycjach sanchin – dachi i zenkutsu – dachi stosując techniki zawarte w kihon – no – kata.

8 Kyu – błękitny pas (minimum 3 kolejne miesiące treningu)

Pozycje: kokutsu – dachi, kiba – dachi.
Uderzenia i cięcia: uraken – shomen – uchi, seiken – shita – tsuki, jun -tsuki (jodan, chudan, gedan), shuto – sakotsu – uchi, shuto – uchi – komi.
Bloki: seiken – chudan – uchi – uke.
Kopnięcia: mawashi – geri – gedan (haisoku, chusoku), yoko – keage (sokuto).
Kata: taikyoku sono – ichi i sono – ni.
Ippon kumite: /2.1/ atakujący wykonuje chudan – tsuki, broniący się soto – uke plus kontra chudan – gyaku – tsuki (w zenkutsu – dachi).
Jiyu – ippon – kumite: /2.2/ atakujący wykonuje seiken – chudan – tsuki, broniący się soto – uke plus seiken – shita – tsuki i gedan – mawashi – geri ( w kumite dachi ).
Jiyu – ippon – kumite ( samoobrona ): /2.3/ atakujący wykonuje chudan – tsuki, broniący się soto – uke plus seiken – tate – tsuki i hiza – geri ( w kumite – dachi ).
Jiyu – kumite: wolna walka pod kątem zawodów.
Test kondycyjny:
25 ugięć ramion w podporze przodem na pięściach i kolanach.
15 ugięć ramion w podporze na palcach i kolanach.
25 skłonów w przód z leżenia na plecach.
Test poruszania się w pozycjach kokutsu – dachi i kiba – dachi stosując techniki zawarte w kihon – no – kata.

7 Kyu – błękitny pas z żółtym pagonem (minimum 3 kolejne miesiące treningu)

Pozycje: neko – ashi – dachi.
Uderzenia i cięcia: tettsui – oroshi – ganmen – uchi, tettsui – kome – kami – uchi, tettsui – hizo – uchi, tettsui – yoko – uchi ( jodan, chudan, gedan ), shuto – ganmen – uchi, shuto – hizo uchi.
Bloki: seiken – juji – uke (jodan, gedan) shuto – mawashi – uke.
Kopnięcia: teisoku – mawashi -soto – keage, haisoku – mawashi – uchi – keage, mawashi – geri – chudan ( haisoku, chusoku ), kansetsu – geri.
Kata: taikyoku sono – san, pinan sono ichi.
Sanbon kumite: atakujący wykonuje trzy kroki w zenkutsu dachi atakując kolejno jodan – tsuki, chudan – tsuki, gedan – tsuki, broniacy cofając się wykonuje trzy kroki z kolejno jodan – uke, soto – uke, gedan – barai plus kontruje chudan- gyaku – tsuki i wykonuje gedan barai.
Oddychanie: nogare i ibuki ( san – kai ).
Ippon – kumite: /3.1/ atakujacy wykonuje jodan – tsuki, broniący się uchi – uke i uraken – shomen – uchi (w zenkutsu – dachi ).
Jiyu – ippon – kumite: /3.2/ atakujacy wykonuje jodan – tsuki, broniący się uchi – uke oraz kontruje technikami uraken – shita – tsuki, seiken – chudan – mawashi – tsuki i mawashi – geri – gedan (w kumite – dachi).
Jiyu – ippon – kumite (samoobrona ): /3.3/ atakujący wykonuje seiken – jodan – tsuki, broniący się seiken – uchi – uke i kontruje uraken – shomen – uchi, uraken – shita – tsuki i hiza – geri ( w kumite – dachi).
Jiyu – kumite: randori.
Test kondycyjny:
30 ugięć ramion w podporze przodem na pięściach i kolanach.
20 ugięć ramion w podporze przodem na palcach i kolanach.
30 skłonów w przód w leżeniu na plecach.
Test poruszania się w pozycjach : zenkutsu – dachi, kiba – dachi, kokutsu – dachi i neko – ashi – dachi stosując techniki zawarte w kihon – no – kata.

6 Kyu – żółty pas (minimum 4 kolejne miesiące treningu)

Pozycje: tsuru – ashi – dachi.
Uderzenia i cięcia: uraken – sayu – uchi, uraken – mawashi -uchi, uraken – hizo – uchi, uraken – ganmen – oroshi – uchi, shuto – jodan – uchi – uchi, ni – hon – nukite ( me – tsuki ), jon – hon -nukite (jodan, chudan ), hiji, jodan i chudan – ate.
Bloki: morote – chudan – uchi – uke, seiken – uchi – uke / gedan – barai.
Kopnięcia: yoko – geri – chudan, ushiro – geri – chudan.
Kata: pinan sono – ni.
Renraku: a – atakujący : mae – geri – chudan i chudan – gyaku – tsuki. b – broniacy się : soto – uke, gedan – barai i chudan – gyaku – tsuki.
Ippon kumite: /4.1/ atakujący migi – jodan – tsuki i chudan – gyaku – tsuki, broniący się : hidari – uchi – uke, soto – uke i gedan – barai kontrując gyaku – shuto – sakotsu – uchi ( w zenkutsu – dachi ).
Jiyu – ippon – kumite: /4.2/ atakujacy migi – jodan – tsuki i chudan – gyaku – tsuki, broniący się : hidari – uchi – uke, soto – uke, gedan – barai kontrując mae – geri, chudan – mawashi – tsuki i chudan – mawashi – geri (w kumite – dachi).
Jiyu – ippon – kumite: /4.3/ I kyokushin – kumite : atakujący migi zenkutsu – dachi i migi – jodan – tsuki, hidari – chudan – tsuki, broniący się hidari – uchi – uke, hidari – soto – uke , hidari – gedan – barai, neko – ashi – dachi, hidari – mae – geri – chudan, migi – shuto – sakotsu – uchi, morote – tensho – kubi, hiza – grei, morote – shotei (w kumite dachi).
Jiyu – kumite: 10 x 2 min.
Test kondycyjny:
50 ugięć ramion w podporze przodem na pięściach i kolanach.
30 ugięć ramion w podporze przodem na 5 palcach.
20 ugięć ramion w podporze przodem na 3 palcach.
40 skłonów w przód w leżeniu na plecach.
Test poruszania się w pozycjach : zenkutsu – dachi, kiba – dachi, kokutsu – dachi, neko – ashi – dachi i tsuru – ashi – dachi stosując techniki zawarte w kihon – no – kata.

5 Kyu – żółty pas z zielonym pagonem (minimum 4 kolejne miesiące treningu)

Pozycje: moro – ashi – dachi.
Uderzenia cięcia: shotei – uchi (jodan, chudan , gedan), hiji – age – ate – jodan.
Bloki: shotei – uke (jodan, chudan, gedan), mae – mawashi – uke.
Kopnięcia: ushiro – geri – chudan wykonane trzema metodami : a – przekrok z obrotem, b – obrót z miejsca, c – poprzez zakrok,
Kata: pinan sono – san.
Kombinacje: mae – geri – chudan, yoko – geri – chudan, ushiro – geri – chudan, chudan – gyaku – tsuki
Oddychanie: ibuki i nogare wykonywane w sanchin – dachi z morote – uke i gyaku – tsuki.
Ippon – kumite: /5.1/ atak : migi – mae – geri – chudan, obrona : hidari – shotei – uke – gedan i kontra hidari – mae – geri – chudan i migi – gyaku – tsuki – jodan (w kumite – dachi).
Jiyu – ippon – kumite: /5.2/ atak : migi – mae – geri – chudan, obrona : hidari – shotei -uke – gedan kontra hidari – mae – geri – chudan, migi – chudan – gyaku – tsuki i migi – mawashi – geri – gedan ( w kumite – dachi ).
Jiyu – ippon – kumite: /5.3/ II kyokushin – kumite : atak : migi – mae – geri – chudan, obrona : hidari – shotei – uke – gedan , kontra hidari – mae – geri – chudan, migi – gyaku – tate – tsuki- jodan, o soto – gari , migi – gedan – tsuki (w kumite -dachi). II kyokushin – kumite (stara wersja): atak migi – mae – geri – chudan, obrona: neko – ashi – dachi, hidari – shotei – uke, hidari – chudan – mae – geri, migi – tate – tsuki – jodan, nihon – tensho – kubi, migi – hiza – geri, morote – shotei.
Jiyu – kumite: 12 x 2 min.
Test kondycyjny:
70 ugięć ramion w podporze przodem na pięściach i kolanach.
40 ugięć ramion w podporze przodem na 5 palcach .
30 ugięć ramion w podporze przodem na 3 palcach.
50 skłonów w przód z leżenia na plecach.
Test poruszania się w pozycji moro – ashi – dachi stosując techniki z kihon – no – kata.

4 Kyu – zielony pas (minimum 6 kolejnych miesięcy treningu)

Pozycje: heiko – dachi, kake – dachi.
Pozycje w formie kata: lewa i prawa pozycja początek aktywnej pozycji heiko -dachi. Pozycja zenkutsu – dachi, kokutsu – dachi, sanchin – dachi, neko – ashi – dachi, kiba – dachi, moro – ashi – dachi, kake – dachi i tsuru – ashi – dachi.
Uderzenia i cięcia: 5 wariantów shuto w sanchin – dachi w kombinacji : shuto – sakotsu – uchi, ganmen – uchi, uchi – komi, hizo – uchi i uchi – uchi.
Bloki: 6 bloków w różnych pozycjach. Blok shuto – jodan – kake – uke, shuto – jodan – uke,shuto – chudan – soto – uke , shuto – chudan – uchi – uke, shuto – gedan – barai i shuto – mae – mawashi – uke.
Kopnięcia: yoko – geri – jodan, mawashi – geri – jodan  chusoku i haisoku), ushiro – geri – jodan.
Kata: sanchin – no – kata.
Jiyu – ippon – kumite: III Kyokushin – kumite : atak migi zenkutsu – dachi, migi – jodan – oi – tsutki, obrona : hidari – uchi – uke, hidari – tensho, migi – uraken – shomen – uchi, przekrok, hidari – yoko – geri – chudan, migi – tate – tsuki – jodan.
Jiyu – kumite: 15 x 2 min. oceniając : siłę, kondycję, rozciągnięcie, odporność, ducha walki i dyscyplinę.
Test kondycyjny:
30 ugięć ramion w podporze przodem na pięściach.
70 skłonów w przód z leżenia na plecach.
10 przeskoków nad partnerem.
10 przeskoków przez własny pas w przód i w tył.

3 Kyu – zielony pas z brązowym pagonem (minimum 6 miesięcy treningu)

Pozycja: shiko – dachi.
Uderzenia i cięcia: 6 uderzeń łokciem w pozycji kiba – dachi w kombinacji : chudan – hiji – ate, chudan – mae – hiji – ate, jodan – mae – hiji – ate, jodan – age – hiji – ate, oroshi – hiji – ate i ushiro -hiji – ate.
Bloki: 8 wariantów shuto w pozycji sanchin – dachi w kombinacji : shuto – jodan – kake – uke, shuto – jodan – uke, shuto – chudan – soto – uke, shuto – chudan – uchi – uke, shuto – mae – gedan – barai, shuto – mae – mawashi – uke, shuto – juji – jodan – uke i shuto – juji -gedan – uke.
Kopnięcia: mae – kakato – geri (jodan, chudan, gedan), ago – jodan – geri.
Kata: pinan sono – yon, kihon – kata sono – ni.
Yakusoku – ippon – kumite: atakujący (tori) informuje jaki atak wykona, broniący się (uke) musi przygotować obronę i kontrę z kiai.
Jiyu – ippon – kumite: IV kyokushin – kumite : atak: hidari – zenkutsu – dachi, hidari – seiken – chudan – tsuki, obrona: hidari – soto – uke, cofnięcie nogi wykrocznej , migi – mawashi – geri – chudan, musubi – dachi, hidari – mawashi – geri – chudan, migi – jodan – tsuki.
Jiyu – kumite: 20 x 2 min.
Test kondycyjny:
50 ugięć ramion w podporze przodem na pięściach.
100 skłonów w przód z leżenia na plecach.
15 przeskoków nad partnerem.
15 przeskoków nad pasem trzymanym oburącz.
Test poruszania się w różnych pozycjach stosując techniki z kihon – no – kata.
Wiedza na temat Polskiego Związku Karate i Komisji Kyokushin.
Uwaga : zawodnicy posiadający 3 Kyu oraz ukończone 18 lat mogą startować we zawodach Kyokushin rangi Mistrzostw Polski.

2 Kyu – brązowy pas (minimum 8 miesięcy treningu)

Uderzenia i cięcia: hiraken tsuki (jodan, chudan), hiraken – oroshi – uchi, hiraken – mawashi – uchi, haishu ( jodan, chudan ), age – jodan – tsuki.
Bloki: koken – uke (jodan, chudan, gedan ).
Kopnięcia: tobi – nidan – geri, tobi – gyaku – mae – geri, tobi – oi – mae – geri.
Kata: pinan sono – go, geksai – dai.
Renraku: lewa pozycja renraku.Rozpoczęcie poprzez hidari – gedan – barai następnie seiken – ago – uchi, seiken – gyaku – tsuki, mae – geri, mawashi – geri, hidari – gedan – barai i gyaku – tsuki.
Jiyu – ippon – kumite : V kyokushin – kumite: atak migi – zenkutsu – dachi, migi – jodan – tsuki, obrona : hidari – uchi – uke, lewą dłonią tensho od góry, prawą chwyt od dołu , lewą stopę przesunąć do prawej, migi – kansetsu – geri na nogę wykroczną ( partner klęka odwracając się tyłem ) , obrót i hidari – ushiro – geri.
Jiyu – kumite: 25 x 2 min.
Test kondycyjny:
60 ugięć ramion w podporze przodem na pięściach.
20 ugięć ramion w podporze przodem na palcach.
100 skłonów w przód zleżenia na plecach ze skrętami do kolan.
20 przeskoków nad partnerem.
20 przeskoków nad pasem trzymanym oburącz.
Ukemi – waza: pada w bok raz na prawo raz na lewo. Karate – ne – waza.
Znajomość przepisów Walki Sportowej Kyokushin.

1 Kyu – brązowy pas z czarnym pagonem (minimum 12 kolejnych miesięcy)

Uderzenia i cięcia: ryuto – ken – tsuki ( jodan, chudan ), naka – yubi – ippon – ken ( jodan, chudan ), oya – yubi – ken (jodan, chudan), atama – tsuki (mae, yoko, ushiro).
Bloki: kake – uke – jodan, haito – uchi – uke.
Kopnięcia: jodan – uchi – haisoku – geri, oroshi – uchi – kakato – geri, oroshi – soto – kakato – geri, tobi – yoko – geri.
Kata: yantsu, tsuki – no – kata.
Renraku: lewa pozycja renraku. a – poruszanie się atakując : oi – tsuki, gyaku – tsuki, oi – tsuki i shita – tsuki. b – poruszanie się atakując : oi – mawashi i geri, oi – tsuki, gyaku – tsuki, gyaku – mawashi – geri i gedan – barai.
Tachi – waza (rzuty): o – soto – gari, o – uchi – gari, de – ashi – barai, o – goshi i seoi – nage.
Jiyu – ippon – kumite: VI kyokushin – kumite : atak: migi – yoko – geri i staje w sanchin – dachi 45 stopni, obrona: migi – gedan – barai, cofnięcie lewej stopy, hidari – kin – geri , migi – tate – tsuki – jodan.
Jiyu – kumite: 30 x 2 min.
Tameshiwari: seiken – tsuki, shuto – sakotsu – uchi i keri.
Test kondycyjny:
70 ugięć ramion w podporze przodem na pięściach.
20 ugięć ramion w podporze przodem na 3 palcach.
100 skłonów w przód z podwójnym skrętem leżąc na plecach.
25 przeskoków nad partnerem.
30 przeskoków z pasem trzymanym oburącz.
Dobra znajomość słownictwa japońskiego stosowanego w kyokushin.

 

Wymagania pochodzą ze strony SKKK.PL październik 2017